საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
უწყვეტი განათლების პროგრამები

ჩვენი მიზანია, საუნივერსიტეტო და ფართო საზოგადოებას საშუალება მივცეთ უნივერსიტეტის რესურსები და გამოცდილება გამოყენონ პროფესიული და პიროვნული განვითარებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ახალი პროფესიული უნარების შეძენისათვის.  

ჩვენ მიერ შეთავაზებული საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების პროგრამების სამიზნე აუდიტორია მრავალფეროვანია: შიდა საუნივერსიტეტო საზოგადოება (აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი, სტუდენტები), კორპორაციები, ფართო საზოგადოება.