საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
PiAz7fLr1545210727.svg
იურიდიული ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი კავკასიის რეგიონში უმაღლესი იურიდიული განათლების ისტორიულად მნიშვნელოვანი კერაა. იგი კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით იძლევა ცოდნის შექმნისა და გადაცემის შესაძლებლობას, აყალიბებს ღირებულებათა სისტემას, რომელიც აუცილებელია ევროპული სამართლებრივი კულტურის მქონე პროფესიული საზოგადოებისათვის.

 

 

 

დოქტორანტ თეა კაველიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

22/04
2024

დოქტორანტ მაკა წულაიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

15/04
2024

წიგნის "საკორპორაციო სამართალი" პრეზენტაცია

27/03
2024

დოქტორანტ თორნიკე ხიდეშელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

23/03
2024

მეთვრამეტე ყოველწლიური კრებულის - „ადამიანის უფლებათა დაცვა: ევროპული გამოცდილება და ეროვნული გამოწვევები" პრეზენტაცია

პრეზენტაცია

05/03
2024

დოქტორანტ ნინო ბეგალიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

06/03
2024

დოქტორანტ ქეთევან კვინიკაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

12/03
2024

ოჯახში ძალადობის სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია

14/02
2024

დოქტორანტ სესილი ქადარიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნაშრომის დაცვა

01/02
2024

დოქტორანტ ზურაბ გოგშელიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

19/02
2024