საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ხარისხის გარე უზრუნველყოფა

 

ხარისხის გარე უზრუნველყოფა გულისხმობს უნივერსიტეტში მიმდინარე სწავლა-სწავლების, კვლევის, უნივერსიტეტის მესამე მისიის (საზოგადოების განვითარებაში წვლილის შეტანა) და ინსტიტუციური ეფექტიანობის პერიოდულ შეფასებას და მისი გაუმჯობესების ხელშეწყობას ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ, რაც ასევე გულისხმობს უნივერსიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალეობას და ანგარიშვალდებულებას შიდა და გარე დაინტერესებული მხარეების მიმართ.

 

საქართველოში ხარისხის გარე უზრუნველყოფა ხორციელდება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის (eqe.ge) მიერ ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მეშვეობით. ავტორიზაცია გულისხმობს უნივერსიტეტის ინსტრიტუციურ, ხოლო აკრედიტაცია კი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებას.

 

 

Flag Counter