საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
CB2Vv3JC1545210727.svg
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ფაკულტეტის წარმატებულ კურსდამთავრებულთა ვიდეომიმართვები

 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოადგენს თსუ ძირითად სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ ერთეულს,რომელიც აკადემიური თავისუფლების და ინსტიტუციური ავტონომიის ფარგლებში ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კვლევებს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგებში, უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას.

 

 facebook

თსუ-ს კურსდამთავრებულები

საერთაშორისო ვორქშოფი „ ალგებრული გეომეტრია და ჯგუფების და ალგებრების მოდელების თეორია“

ვორქშოფი

01/09
2023

ლაშა ბარამიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

19/07
2023

მეთერთმეტე ყოველწლიური სტუდენტური  კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

საფაკულტეტო სტუდენტური კონფერენცია

10/07
2023

გიორგი კაკულაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

30/05
2023

მეთერთმეტე საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

საფაკულტეტო კონფერენცია

01/02
2023

თამარ ჯოლოხავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

09/02
2023

მარიამ შენგელიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

16/12
2022

რუსუდან ჩალაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

02/12
2022

ირაკლი ჯავახიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

28/10
2022

თამარ ზაქარეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

24/09
2022