საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
PiAz7fLr1545210727.svg
იურიდიული ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი კავკასიის რეგიონში უმაღლესი იურიდიული განათლების ისტორიულად მნიშვნელოვანი კერაა. იგი კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით იძლევა ცოდნის შექმნისა და გადაცემის შესაძლებლობას, აყალიბებს ღირებულებათა სისტემას, რომელიც აუცილებელია ევროპული სამართლებრივი კულტურის მქონე პროფესიული საზოგადოებისათვის.

 

ნიკოლოზ ფარსადანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

24/02
2023

კრებულების პრეზენტაცია იურიდიულ ფაკულტეტზე

პრეზენტაცია

07/02
2023

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე 2022-2023 წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ

კონფერენცია

01/12
2022

ბექა ხიტირის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

04/11
2022

სალომე წურწუმიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

31/10
2022

იოსებ გაბარაევის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

23/07
2022

თეო კვირიკაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

25/07
2022

დოქტორანტ თათია ქვრივიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

25/07
2022

ონისიმე ცხომელიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

21/06
2022

გიორგი ნაკაშიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

01/07
2022