საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ზაარლანდის უნივერსიტეტის (გერმანია) სტიპენდიები თსუ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის

ცხადდება კონკურსი თსუ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის ზაარლანდის უნივერსიტეტის (გერმანია) სტიპენდიების მოსაპოვებლად 2018/2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის.

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თსუ შვიდივე ფაკულტეტის აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე ბაკალავრიატის საფეხურის III, IV, V, VI სემესტრის, მაგისტრატურის I და II სემესტრის და დოქტორანტურის საფეხურის I, II, III, IV, V სემესტრის სტუდენტებს, რომლებიც მინიმუმ B2 დონეზე ფლობენ გერმანულ ენას (გერმანული ენის არცოდნის შემთხვევაში, გამონაკლისის სახით, კონკურსზე დაიშვებიან მხოლოდ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისურენოვანი დოქტორანტები).

 

1.სამთვიანი სასწავლო სტიპენდია (BA/MA): 

•მობილობის ხანგრძლივობა: ერთი სემესტრი (მინიმუმ სამი თვე)

•სტიპენდიის ხანგრძლივობა:  სამი თვე

•სტიპენდიის მოცულობა:  650 ევრო (თვიურად)

 

2.საზაფხულო ენის კურსები (აგვისტო, სექტემბერი) (BA/MA):

•მობილობის ხანგრძლივობა: მაქსიმუმ ერთი თვე

•სტიპენდიის ხანგრძლივობა:  ერთი თვე

•სტიპენდიის მოცულობა:  400 ევრო  და უფასო საერთო საცხოვრებელი

 

3.მოკლევადიანი კვლევითი სტიპენდიები (PhD)

•სტიპენდიის ხანგრძლივობა: ორი კვირა 

•სტიპენდიის მოცულობა:  200 ევრო  და უფასო საერთო საცხოვრებელი

 

სტიპენდიატთა შესარჩევი პროცესი:

•დოკუმენტაციის შემოწმება (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

•გასაუბრება შესარჩევ კომისიასთან (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

დაინტერესებული სტუდენტები უნდა დარეგისტრირდნენ ელექტრონულ სარეგისტრაციო სისტემაში - mobility.tsu.ge

ატვირთონ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი (PDF ფორმატში) და გადმოგზავნონ განაცხადი ა/წ 27 დეკემბრის 16:00 საათამდე!

 

სააპლიკაციო დოკუმენტების ჩამონათვალი:

•პასპორტის ასლი;

•CV-ს ევროპული ფორმატი (ინგლისურ /გერმანულ ენაზე);

•ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული);

•ნიშნების ამონაწერი (ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული, GPA-ის მითითებით);

•მოტივაციის წერილი (გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე);

•ერთი რეკომენდაცია (რეკომენდაციის წარმოდგენა ხდება სტუდენტის მიერ განაცხადში მითითებული რეკომენდატორის მიერ ელექტრონულ სარეგისტრაციო სისტემაში განთავსებული კითხვარის შევსების გზით, რომელიც იგზავნება ავტომატურად კონკურსანტის მიერ მითითებულ რეკომენდატორის ელ-ფოსტაზე. რეკომენდაციის გადმოგზავნა უნდა მოხდეს სხვა დოკუმენტებთან ერთად დედლაინამდე);

•გერმანული ან ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (თსუ ენის ინსტიტუციონალური ტესტირების შედეგი/ცნობა - 2018 წლის 9 ოქტომბერი ან უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე აღებული საერთაშორისო სერთიფიკატი (B2) დონე);

•შევსებული სასწავლო ხელშეკრულება (შეამოწმეთ სასურველი მასპინძელი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი, მოინიშნეთ თქვენთვის სასურველი საგნების ჩამონათვალი (მინიმუმ 20 კრედიტი), კონსულტაცია გაიარეთ თქვენი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში და მხოლოდ ამის შემდეგ შეავსეთ დოკუმენტი (ივსება მხოლოდ პირველი გვერდი), რომელიც შევსების შემდეგ აუცილებელია დაამოწმოთ თქვენი და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლის ხელმოწერით/ბეჭდით; დოკუმენტის წარმოდგენა სავალდებულოა მხოლოდ სემესტრულ სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთების მსურველი სტუდენტებისთვის) დანართი 1;

•დაინტერესების წერილი (Letter of Interest) მასპინძელი უნივერსიტეტიდან (ოფიციალური წერილი სავალდებულო არ არის, საკმარისია მეილით მიღებული თანხმობა/დაინტერესება მასპინძელი უნივერსიტეტიდან - მხოლოდ დოქტორანტებისთვის);

•დიპლომის და დიპლომის დანართი (ეხებათ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს).

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

-შერჩეულმა სტიპენდიანტებმა თავად უნდა აანაზღაურონ საერთაშორისო მგზავრობისა და სამოგზაურო დაზღვევის ხარჯები!

-დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგი ელ-ფოსტის საშუალებით: outgoingmobility@tsu.ge;

-რეგისტრაციის ან აპლიკაციის შევსების პროცესში ტექნიკური პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ელ. ფოსტის მისამართზე:mobility@tsu.ge;

-განაცხადის გადმოგზავნის შემდეგ აპლიკანტებმა უნდა მიიღონ გადმოგზავნის დამადასტურებელი მეილი, სხვა შემთხვევაში, განაცხადი მიღებულად არ ჩაითვლება;

-„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში” ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის 492 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად დაუშვებელია გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერება. სემესტრული მობილობის პროგრამაში მონაწილე სტუდენტი მშობლიურ უნივერსიტეტში ირიცხება, როგორც აქტიური სტუდენტი და შესაბამისად, სტუდენტმა ყველა სემესტრში უნდა გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია!

თარიღი: 16/12/2018