საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ვაკანსიის დასახელება
დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური - სამსახურის ხელმძღვანელი
კონკურსი გამოცხადდა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის...
სრულად ნახვა
დასრულებული
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ასისტენტ პროფესორები
კონკურსი გამოცხადდა 2023 წლის 3 თებერვალს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ას...
სრულად ნახვა
დასრულებული
მედიცინის ფაკულტეტი -  ასოცირებული პროფესორი
კონკურსი გამოცხადდა  2023  წლის 25 იანვარს მედიცინის ფაკულტეტზე   ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
თსუ ბიბლიოთეკა - განყოფილების გამგე (I კატეგორიის მთავარი ბიბლიოთეკარი)
კონკურსი გამოცხადდა თსუ ბიბლიოთეკაში   საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის...
სრულად ნახვა
დასრულებული
მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილება - დამლაგებელი 
მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილებაში იწვევს კანდიდატებს დამლაგებლები...
სრულად ნახვა
დასრულებული
მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილება - მუშა
მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილებაში იწვევს კანდიდატებს მუშის პოზიცი...
სრულად ნახვა
დასრულებული
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი - დირექტორი
კონკურსი გამოცხადდა 2023 წლის 6 თებერვალს თსუ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის -ალექს...
სრულად ნახვა
დასრულებული
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი -  ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორები
კონკურსი გამოცხადდა  2023  წლის 16 იანვარს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - სტაჟიორები
კონკურსი გამოცხადდა 2023 წლის 9 თებერვალს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწი...
სრულად ნახვა
დასრულებული
თსუ ბიბლიოთეკა -    უფროსი სპეციალისტი (შტატგარეშე  პოზიცია)
კონკურსი გამოცხადდა თსუ ბიბლიოთეკის ელექტრონული რესურსების  განყოფილებაში  შტატგარეშე...
სრულად ნახვა
დასრულებული
ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი - დირექტორი
კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის 27 დეკემბერს თსუ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის...
სრულად ნახვა
დასრულებული
პორტუგალიური ენისა და კულტურის ცენტრი - ასისტენტი
გამოცხადდა კონკურსი  სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმა...
სრულად ნახვა
დასრულებული
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი - დირექტორი
კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის 20 დეკემბერს თსუ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - შ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებთა ფაკულტეტი - პროფესორი
კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის პირველ დეკემბერს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე: ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი - დირექტორი
კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის 22 დეკემბერს თსუ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - პეტ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი - დირექტორი
კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის 22 დეკემბერს თსუ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - რაფ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი - დირექტორი
კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის 22 დეკემბერს თსუ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის...
სრულად ნახვა
დასრულებული
ანდრია რაზმაძისს სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი - დირექტორი
კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის 29 დეკემბერს თსუ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ანდ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნები
არჩევნები გამოცხადდა 2022 წლის 15 ნოემბერს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის ს...
სრულად ნახვა
დასრულებული