საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა  2023  წლის 16 იანვარს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  ასოცირებული პროფესორის  (ერთი საშტატო ერთეული).  და ასისტენტ-პროფესორების თანამდებობაზე (ორი საშტატო ერთეული). 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება  N3/01-01 12.01.2023; N4/01-01 12.01.2023

 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ზოგადი და შედარებითილიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის თარგმანმცოდნეობის კათედრა

 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი – შემაჯამებელი ოქმი

კავკასიოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, კავკასიური ენების კათედრა – შემაჯამებელი ოქმი

კავკასიოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, კავკასიური ენების კათედრა –  2023 წლის 21 მარტის შემაჯამებელი ოქმი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის თარგმანმცოდნეობის კათედრა – შემაჯამებელი ოქმი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის თარგმანმცოდნეობის კათედრა – 2023 წლის 23 მარტის შემაჯამებელი ოქმი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი – 2023 წლის 23 მარტის შემაჯამებელი ოქმი