საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
კატეგორია:
საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი: 03/07/2023 - 10/07/2023

კონკურსი გამოცხადდა  2023  წლის 30  მაისს. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული  პროფესორის თანამდებობაზე   (ერთი  საშტატო ერთეული ა კატეგორია), 

 დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება N113/01-01 25.05.2023  

 

გასაუბრების გრაფიკი: თეორიული  და  გამოყენებითი  ენათმეცნიერების         სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების  კათედრა ასოცირებული პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული („ა“კატეგორია)

პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 ივანე ლეჟავა

თეორიული და გამოყენებით ენათმეცნიერება, ასოცირებული პროფესორი

2023 წლის 15 ივლისი 11 00 საათი თსუ VIII კორპუსი, აუდიტორია № 232

 

შემაჯამებელი ოქმი: თეორიული  და  გამოყენებითი  ენათმეცნიერების         სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების  კათედრა ასოცირებული პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული („ა“კატეგორია)