საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი განყოფილება ყოველთვის გამოირჩეოდა მასწავლებელთა მაღალი კომპეტენციითა და აბიტურიენტთა მიერ მიღწეული შედეგებით.

ჩვენი მიზანია:

სწავლების ყველა საფეხურზე მისაღები გამოცდით გათვალისწინებული პროგრამით აბიტურიენტთა სრულფასოვანი მომზადება,აბიტურიენტთა პროფესიულ ორიენტაციასა და აკადემიური კარიერის დაგეგმაში დახმარება. ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მსურველი უცხოელი აბიტურიენტების მომზადება.