საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ელექტრონული კატალოგი

ელექტრონული კატალოგის საძიებელი


თსუ-ს ბიბლიოთეკის გზამკვლევი


თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921 წწ.) შემსწავლელი ვებ-პლატფორმა ამოქმედდა. http://drc.tsu.ge – ვებ-გვერდზე უკვე განთავსებულია რამდენიმე სალექციო კურსი, პოდკასტი და სტატია, რომელიც მკითხველს 1918-1921 წლებში საქართველოში, ზოგადად, კავკასიაში არსებულ ვითარებას აცნობს და, ასევე, საქართველოს ისტორიის აღნიშნულ მონაკვეთს მსოფლიოს კონტექსტში აანალიზებს. ამ დროისთვის ვებ-გვერდი სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს.
 


როგორ მოვძებნოთ წიგნის ელექტრონული ვერსია

1. ვხსნით თსუ ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის ბმულს: https://evergreen.tsu.ge/eg/opac/home.
2. საძიებო ველში ვწერთ სასურველ წიგნს.  ლიტერატურის მოძიება შესაძლებელია ასევე გაფართოებული ძებნის ფორმატით. მაგ.: ძიება ავტორის, საგნის, სათაურის, საკვანძო სიტყვების და ა.შ. მიხედვით.
3. ელექტრონულ კატალოგში სასურველი წიგნის მოძიების შემდეგ, თუ მარცხენა მხარეს გამოჩნდა ბმული, სახელწოდებით: ,,ელექტრონული ვერსია’’, ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული წიგნი გაციფრულებულია და მისი ელექტრონული ვერსია ინახება ციფრულ ბიბლიოთეკაში. თუ არ ჩანს ბმული: ,,ელექტრონული ვერსია’’, ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული წიგნი გაციფრულებული არ არის და მხოლოდ თსუ ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზებითა და აბონემენტის განყოფილებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ.
4. eBooks.tsu.ge -  ციფრულ ბიბლიოთეკაში სასურველი წიგნის მოსაძებნად, ვიყენებთ საძიებო სისტემის ველს - ,,ძებნა’’. 
5. სასურველი ლიტერატურის მოძიების შემდეგ, სავალდებულოა ავტორიზაცია.  ,,წვდომა ავტორიზაციით’’ – ავტორიზაციისათვის აუცილებელია თსუ მეილი.
6. ავტორიზაციის შემდეგ, თუ შესაბამისი წიგნის ელექტრონული ვერსია არ გაიხსნა, აჭერთ ბმულს - Request Access და ელოდებით ნებართვას.
7. ელექტრონული წიგნის გახსნის ნებართვას ბმულის სახით მიიღებთ  ელ. ფოსტაზე უმოკლეს დროში.
8. თუ სასურველი ლიტერატურა ბიბლიოთეკის ელექტრონულ კატალოგში იძებნება, თუმცა გაციფრულებული არ არის, თსუ ლექტორს, იმ პირობით რომ აღნიშნული ლიტერატურა მითითებულია საგნის სილაბუსში ძირითადი ან დამატებითი ლიტერატურის სიაში, შეუძლია მოგვმართოს წერილობით, კონკრეტული წიგნის გაციფრულებისა და ციფრულ ბიბლიოთეკაში განთავსების მოთხოვნით. მოთხოვნა უმოკლეს დროში შესრულდება.
9. თუ სილაბუსში მითითებული ლიტერატურა ბიბლიოთეკის ფონდებში არ იძებნება, ლექტორმა თავად უნდა მოგვაწოდოს გამოცემები  გაციფრულების თხოვნით.
10. eBooks.tsu.ge -ზე ლიტერატურის მოძებნა შესაძლებელია უშუალოდ მენიუსა ან საძიებო სისტემის დახმარებით. 

გისურვებთ წარმატებებს!


 

EBooks.tsu.ge - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული დოკუმენტების საცავი, რომელშიც დაცულია თსუ ბიბლიოთეკის ფონდებში არსებული ყველაზე მოთხოვნადი გამოცემებისა და დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიები: წიგნები, დისერტაციები, პერიოდული გამოცემები, აუდიო მასალები.

საავტორო უფლებების დაცვის მიზნით, ელექტრონული დოკუმენტების ნაწილზე  წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ თსუ ელ. ფოსტის მქონე მკითხველებისთვის.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გარდა, თსუ ციფრულ ბიბლიოთეკაში არსებობს ველი -,,თავისუფალი წვდომა’’, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიებით სარგებლობა ყველასთვის შესაძლებელია.

.


DSpace


DSpace
თსუ-ს ინტელექტუალური ნაშრომების რეპოზიტორი DSpace

DSpace რესურსი (რეპოზიტორი) თსუ-ს ინტელექტუალური ნაშრომების საცავია, რომელიც აკადემიური პორთფოლიო/პროფილის შექმნის საშუალებას იძლევა. შესაძლებელია გამოქვეყნებულ ან გამოსაქვეყნებლად მომზადებულ სხვადასხვა სახის და თემატიკის ციფრული დოკუმენტების დაცვა.
რეპოზიტორში ავტორი ფაკულტეტის ბიბლიოთეკარის დახმარებით ათავსებს ელექტრონულ მონაცემებს პუბლიკაციის შესახებ და სრულ ტექსტს (აუცილებელია) ციფრულ ფორმატში. ავტორი შეიძლება იყოს: უნივერსიტეტის დოქტორანტი, თუ მის რომელიმე ნაშრომს მინიჭებული აქვს ISBN და/ან დაბეჭდილია ISSN-ის მქონე ჟურნალში, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, დოქტორის ხარისხის მქონე ადმინისტრაციული პერსონალი. ავტორს აგრეთვე შეუძლია გამოუქვეყნებელი ნაშრომების, კონფერენციების მასალების და ზოგიერთი სხვა ინფორმაციული ციფრული დოკუმენტის განთავსება.
UNICODE შრიფტებით დაბეჭდილი დოკუმენტი აიტვირთება pdf წამკითხვად (არა ფოტო გამოსახულების) ფორმატში, ნებისმიერ ენაზე. ასატვირთ დოკუმენტთან ერთად ავტორი ცალკე ფაილად წარადგენს ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს (კითხვებით მიმართეთ ფაკულტეტის ბიბლიოთეკარებს).
რეპოზიტორი უზრუნველყოფს დოკუმენტებზე ონლაინ ღია წვდომას და აქედან გამომდინარებს ავტორების (და თანაავტორების) უფლებები და პასუხისმგებლობა.
დოკუმენტის ატვირთვის უფლება აქვს მხოლოდ ნაშრომის ავტორებს (ერთ-ერთს კოლექტივის არსებობის შემთხვევაში). ატვირთული დოკუმენტის სამეცნიერო ღირებულება, კანონიერება და აუთენტურობა ბიბლიოთეკის თანამშრომლების მიერ არ მოწმდება.
რეპოზიტორში განთავსებული დოკუმენტები ინდექსირდება Google Scholar საძიებო სისტემის მიერ.
მხოლოდ თსუ-ს რეპოზიტორში ელექტრონულ ფორმატში ატვირთული პუბლიკაცია ოფიციალურად გამოქვეყნებულ პუბლიკაციად არ ჩაითვლება!
კითხვებისთვის დაგვიკავშირდით უნივერსიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და ფაკულტეტების სამკითხველო დარბაზებში.

(საკონტაქტო პირი თეიმურაზ ყანჩელი, +(995 32) 225-0484 დამ. 9532


ePrints


ePrints
თსუ-ს ePrints რეპოზიტორში დოკუმენტების განთავსება შეწყვეტილია და მის ფუნქციას ასრულებს DSpace. ePrints სისტემაში ადრე ატვირთული და შენახული დიკუმენტები აქტუალურია და მუდმივად წვდომადი იქნება.

 


ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა