საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
მთავარი

2006 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა თსუ მუზეუმი, რომელშიც გაერთიანდა მანამდე ცალ-ცალკე არსებული და შესაბამის ფაკულტეტებს დაქვემდებარებული სამუზეუმო სტრუქტურები და კაბინეტები, თავიანთი მდიდარი სამუზეუმო ფონდებით.

სადღეისოდ თსუ მუზეუმში თავმოყრილია არქეოლოგიის, გეოგრაფიის, ზოოლოგიის, თსუ ისტორიის, პალეონტოლოგიის მონოგრაფიული და ვაჟა-ფშაველას მემორიალური მუზეუმები. აქ დაცულია მრავალი უნიკალური ექსპონატი, რომელთა თავმოყრა ჯერ კიდევ თსუ დამფუძნებლების მიერ დაიწყო და დღემდე გრძელდება.